TOPAV-Takáč s.r.o.

Stavby

Stavební práce

Provádíme veškeré stavební práce, klempířské a pokrývačské práce.

Svým klientům nabízíme kompletní zpracování projektové dokumentace staveb v rozsahu od počáteční studie až po vyhotovení zadávací dokumentace.

Na základě již zpracované projektové dokumentace dodané investorem, případně naší vlastní projektové dokumentace, zajišťujeme realizaci pozemních staveb:

 • domy
 • stavby na klíč
 • administrativní stavby
 • stavby občanské vybavenosti
 • průmyslové objekty

Stavba rodinných domů

Zajišťujeme stavbu rodinných domů na klíč včetně rekonstrukcí, modernizace a revitalizace:

 • realizace rodinných domků na klíč
 • betonování základní desky
 • veškeré izolatérské práce
 • hrubé stavební práce
 • tesařské, pokrývačské a klempířské práce
 • dokončovací zednické práce
 • fasády a zateplení
 • sanační omítky
 • hromosvody
 • instalace bezpečnostní techniky
 • stavba a revize komínů
 • a další stavební práce

Pozemní stavby

Realizujeme stavby pro bydlení, obytné domy i rodinné domky. Provádíme generální dodávky pozemních, občanských, průmyslových staveb, včetně napojení inženýrských sítí, komunikací a chodníků.

V rámci pozemních staveb zajišťujeme:

 • kompletní projektovou přípravu pozemních staveb
 • kalkulace stavebních prací - zdarma
 • stavbu domů, staveb občanské vybavenosti, administračních staveb, staveb na klíč
 • kompletní výstavbu i opravu krajských, městských a obecních komunikací, parkovišť, zpevněných ploch atd.
 • výstavbu chodníků a parkovacích ploch
 • rekonstrukce staveb, demolice, likvidace stavebního odpadu
 • odborné poradenství

Zakázky realizujeme dle námi zpracovaných nebo zákazníkem dodaných projekčních podkladů. Po celou dobu realizace pozemní stavby jsme svým klientům plně k dispozici, konzultujeme s nimi veškeré návrhy a požadavky a snažíme se je promítnout do konečné podoby pozemní stavby.

Dopravní stavby

Provádíme kompletní výstavbu nových komunikací a staveb souvisejících, chodníků, zpevňování ploch, sportovních hřišť včetně speciálních povrchů a údržby stávajících komunikací od podkladních vrstev odvodnění až po pokládku asfaltových směsí.

V rámci dopravních staveb zajišťujeme:

 • provádění inženýrských sítí - kanalizační stoky a vodovodní řady včetně domovních přípojek
 • provádění zemních prací, pozemních komunikací a zpevněných ploch
 • stavby a opravy mostů a betonových konstrukcí

Vodohospodářské stavby

 • Komplexní vodohospodářské řešení dopravních staveb
 • Kanalizační stoky dešťové, splaškové, jednotné vč. domovních přípojek
 • Kanalizační stoky montované, monolitické
 • Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
 • Vodovodní řady vč. domovních přípojek
 • Protipovodňová opaření
 • Úpravny pitné vody
 • Čištění koryt menších toků
 • Malé čistírny odpadních vod
 • Zpevnění koryt toků záhozovým lomovým kamenem
 • Posouzení znečištění povrchových vod
 • Povodňové plány

Klempířství a pokrývačství

Postaráme se o veškeré klempířské a pokrývačské práce, které budou na Vaší střeše potřeba. Provádíme montáž plechových, pálených, betonových a modifikovaných krytin včetně izolací. Sháníte odborníky na klempířské a pokrývačské práce v Ústeckém kraji, případně celé ČR? Pak jsme tu právě pro Vás!

V rámci klempířských a pokrývačských prací provedeme:

 • montáž betonových, pálených, plechových a plastových krytin
 • výstavbu nových střech
 • opravy a rekonstrukce střech
 • montáž betonových, pálených, plechových a plastových krytin
 • nové žlaby a okapy
 • oplechování komínů a parapetů
 • nátěry střech
 • izolatérské práce
 • instalace střešních oken

Realizujeme nové střechy nejrůznějších typů, k pokládce používáme různé typy střešních krytin – betonové, pálené, plastové, kamenné, plechové, asfaltové pásy, střešní fólie atd.

Pro naše klempířské prvky používáme různé druhy materiálů – titanzinek, pozinek, poplastované plechy apod. Vždy dbáme na kvalitu materiálů i provedených prací. Mezi naše klempířské služby patří oplechování fasád a střech, lemování komínů apod.

Provádíme výrobu i montáž veškerých klempířských prvků, montujeme klempířské systémy.

Rychlá navigace

Poslení příspěvky

Nová a moderní webová prezentace
Autoservis Weber

Připravili jsme pro Vás novou prezentaci naší společnosti.

celý článek »